Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
top
logo

Zostało -2571 dni

Strona główna Zasady rekrutacji
Zasady rekrutacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 sierpnia 2008 16:50

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu

  § 1

  1. Rekrutacja słuchaczy do Kolegium odbywa się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną.

  2. Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor Kolegium spośród nauczycieli Kolegium.

  3. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący i co najmniej dwóch członków.

  4. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i przedłożenie wyników przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej.

  § 2

  1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  1)wyniki z egzaminu pisemnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uzyskane przez kandydata na egzaminie maturalnym - nowa matura;

  2)wyniki z egzaminu pisemnego z języka polskiego i wyniki z części  pisemnej lub ustnej z języka obcego nowożytnego (uwzględniana jest korzystniejsza ocena), uzyskane przez kandydata na egzaminie dojrzałości, przeprowadzonym według starej matury, a w przypadku, gdy kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego na maturze - ocenę końcowo-klasyfikacyjną ze świadectwa dojrzałości.

  2.  Liczbę punktów rekrutacyjnych oblicza się wg następujących zasad:

   

  Wynik części pisemnej egzaminu maturalnego z j.polskiego oraz j.obcego - poziom podstawowy oraz rozszerzony

  Liczba punktów za poziom podstawowy

  Liczba punktów za poziom rozszerzony

  Skala ocen uzyskiwanych na ''starej maturze''

  Liczba przyznanych punktów

  Skala

  1-6

  Skala

  2-5

  100 - 90

  40

  10

  6,0

  5,0

  50

  89 - 80

  35

  8

  5,5

  4,5

  45

  79 - 70

  30

  7

  5,0

  4,0

  40

  69 - 60

  25

  6

  4,5

  3,5

  35

  59 - 50

  20

  5

  4,0

  3,0

  30

  49 - 40

  15

  4

  3,5

   

  25

  39 - 30

  10

  2

  3,0

   

  20

   

   

   

  2,5

   

  15

   

   

   

  2,0

   

  10

  3.W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów:

  1)za wyniki z egzaminu maturalnego: 100 pkt (j.polski: 50 pkt, j.obcy: 50 pkt).

  4.W przypadku zaistnienia rozbieżnych ocen, przewodniczący ustala ocenę ostateczną.

  § 3

  1. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów w poczet słuchaczy Kolegium w oparciu o jedną listę rankingową (ilość punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym) wspólną dla wszystkich kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do Kolegium.

  2. Po zakończeniu postępowania, komisja rekrutacyjna przekazuje protokółem jego końcowe wyniki Dyrektorowi Kolegium.

  3. Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej złożone w ciągu siedmiu dni od jej ogłoszenia rozpatruje Dyrektor Kolegium. Rozstrzygnięcie jest ostateczne.

  4. Komisja rekrutacyjna na wniosek dyrektora może odstąpić od prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z uzasadnionych przyczyn, w szczególności jeśli liczba kandydatów nie będzie duża.

  § 4

  Zasady i tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego będą co roku podawane do wiadomości kandydatów do Kolegium:

1. do końca maja

2. na tablicy ogłoszeń w Kolegium oraz na stronie internetowej szkoły.

kwestionariusz/podanie

W roku akademickim 2010/2011 dokonujemy rekrutacji na odziały dzienne i zaoczne.
Podania przyjmujemy od 1 czerwca 2009 do 25 września 2009. Ogłoszenie wyników 28 września 2010.
Dokładnych informacji udziela sekretariat szkoły (tel: 056 6511279)

Poprawiony: środa, 17 marca 2010 15:40
 
Sobota 24 czerwca 2010r. Danuty, Jana, Janiny
11.jpg
Czy podoba Ci się ta strona?
 
BIP

bottom
top

Najświeższe

Popularne


bottom

Darmowy Hosting CBA.PL Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, linux hosting. Valid