Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
top
logo

Zostało -2571 dni

Strona główna Specjalności
Specjalności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 09 sierpnia 2008 08:33

Pracownik socjalny - Dotychczasowa historia kształcenia pracowników socjalnych sięga w Polsce okresu międzywojennego. Po II wojnie światowej odważono się przygotowywać młodzież od 1966r. (w szkole poznańskiej i warszawskiej) do zawodu pracownika socjalnego. Dalszy rozwój kształcenia na poziomie średnim nastąpił w latach 1974-1993 na Wydziałach Pracowników Socjalnych. W Toruniu powołano ten wydział w 1974r. (zaoczny w 1975r.) Od 1 września 1993r. zawód ten można było zdobywać w Szkołach Policealnych Pracowników Służb Społecznych (również w Toruniu). Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. Nr 61 poz. 544 z 2005r.) umożliwiło pogłębianie wiedzy i umiejętności przyszłych pracowników służb społecznych poprzez stworzenie podstaw prawnych do powołania Kolegium Pracowników Służb Społecznych o 3-letnim trybie kształcenia. Możliwość tę wykorzystała szkoła i toruńskie władze samorządowe i szkoła, podejmując w dniu 23 maja 2005r. uchwałę o woli powołania do życia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu. Tryb nauki w systemie dziennym i zaocznym stwarza obecnie szansę lepszej realizacji wspomnianego wcześniej modelu zintegrowanej nauki zawodu. Wyraża się to w zmianie programu nauczania. Jedną z dróg doskonalenia programu jest nowelizacja treści kształcenia, ale istotną rolę odgrywają także starania o poprawę wewnętrznej budowy programu, na który składa się układ i funkcjonalność doboru treści.

Kandydat do zawodu pracownika socjalnego powinien przejawiać umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem, życzliwe słuchanie i zainteresowanie rozmówcą, odznaczyć się samodzielnością i inicjatywą w zakresie organizacji pomocy wolontariackiej oraz udokumentować swoje zainteresowanie pogłębianiem wiedzy. Zwraca się także uwagę na sprawność fizyczną i ogólnie dobry stan zdrowia.

Łączna liczba godzin w Kolegium na wydziale dziennym wynosi 2915 (w tym: 2355 godzin przedmiotów kształcenia i 560 godzin praktyk zawodowych). Na przedmioty kształcenia ogólnego przeznacza się 510 godzin, na przedmioty podstawowe - 420 godzin, na przedmioty kierunkowe - 180 godzin, na przedmioty specjalnościowe - 825 godzin, a na specjalizacyjne - 420 godzin.

Praktyki zawodowe realizowane są w jednostkach organizacyjnych, instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia. W ich organizacji stosuje się zasadę przemienności kształcenia teoretycznego i praktycznego.

Praktyki zawodowe ogólne odbywają się w ośrodku pomocy społecznej w semestrze II, w wymiarze 140 godzin. Praktyki zawodowe ogólne w placówce całodobowej odbywają się w semestrze IV w wymiarze 140 godzin. Praktyki zawodowe specjalizacyjne i dyplomowe odbywają się w semestrze V w wymiarze 210 godzin (2 razy w tygodniu przez 15 tygodni) oraz w semestrze VI w wymiarze 70 godzin (1 raz w tygodniu przez 10 tygodni).

Ogólna ilość praktyk zawodowych specjalizacyjnych i dyplomowych wynosi 280 godzin.

Podczas praktyk słuchacz nabywa umiejętności: metodyczne, interpersonalne, kooperacji, menadżerskie i z zakresu public relations. Szczegółowy opis wymaganej wiedzy i umiejętności absolwenta szkoły określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7.04.2005r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych (Dz.U. Nr 62, poz. 555 z 2005r.) Tam również określone są zasady deontologiczne, którymi pracownik socjalny powinien się kierować w pracy zawodowej, będąc rzecznikiem interesów osób, którym pomaga w ich trudnościach życiowych.

Absolwent jest przygotowywany do zawodu na wykładach, ćwiczeniach, warsztatach, seminariach, zajęciach praktycznych, lektoratach i praktykach zawodowych. Regulamin wewnętrzny kolegium określa warunki zaliczeń przedmiotów. Zwraca się uwagę na regularne i zdyscyplinowane uczestnictwo w zajęciach, terminowe wykonywanie zadań, pozytywne zaliczenie prac domowych, kolokwii i egzaminów.

Absolwent ma przygotowanie do pracy m.in. w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczych, zakładach karnych, organizacjach społecznych i w zakładach pracy, szpitalach.

Słuchacz kolegium powinien nabyć wiedzę umożliwiającą:

 1. prawidłowe rozpoznawanie sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej (diagnostyka) i określania celów pomocy
 2. zaplanowanie form pomocy oraz stosowanie skutecznych w danym przypadku metod i technik w pracy socjalnej
 3. monitorowanie i dokonywanie ewaluacji podejmowanych działań
 4. zaprojektowanie swojego warsztatu pracy
 5. doskonalenie organizacji pracy
 6. efektywną współpracę ze specjalistami
 7. popularyzowanie celów pomocy i pracy socjalnej
 8. przeciwdziałanie wypalaniu zawodowemu

Powinien też nabyć umiejętności:

 1. metodyczne
 2. interpersonalne
 3. kooperacji
 4. menedżerskie
 5. z zakresu public relations
Poprawiony: wtorek, 16 marca 2010 14:51
 
Sobota 24 czerwca 2010r. Danuty, Jana, Janiny
9.jpg
Czy podoba Ci się ta strona?
 
BIP

bottom
top

Najświeższe

Popularne


bottom

Darmowy Hosting CBA.PL Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, linux hosting. Valid