Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
top
logo

Zostało -2514 dni

Strona główna O Kolegium
Statut Kolegium PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 sierpnia 2008 10:00
Spis treści
Statut Kolegium
Przepisy
Dyrektor szkoły
Rada Pedagogiczna
Rada Szkoły
Samorząd Uczniowski
Wewnętrzny System Oceniania
Organizacja pracy szkoły
Organizacja praktyk
Nauczyciele szkoły
Uczniowie szkoły
Prawa i obowiązki ucznia
Nagrody i kary
Przepisy dotyczące Kolegium
Organ prowadzący
System kształcenia
Organizacja pracy Kolegium
Prawa i obowiązki słuchaczy
Przepisy szczególne
Zmiany z 18.06.2007
Zmiany-Rada Programowa
Wszystkie strony

Załącznik do uchwały nr 2/07

Rady Programowej Kolegium

Pracowników Służb Społecznych w Toruniu

z dnia 28 marca 2007 r.

Statut Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Zespół szkół tworzą Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu przy ul. J.Bartkiewiczówny 93 i Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Toruniu przy ul. J.Bartkiewiczówny 93. Zespół używać będzie nazwy: Zespół Szkół Społecznych w Toruniu.

  1. Siedziba zespołu znajduje się w Toruniu przy ul. J.Bartkiewiczówny 93.
  2. Zespół używać będzie pieczęci małej i dużej z godłem państwowym i nazwą: Zespół Szkół Społecznych w Toruniu.
  3. Organem prowadzącym zespół jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  4. Zespół jest jednostka budżetową, finansowaną z budżetu województwa.
  5. Nadzór pedagogiczny nad zespołem sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
  6. Dyrektor zespołu sprawuje funkcję Dyrektora szkoły i Dyrektora kolegium.
  7. Ilekroć w statucie mowa jest, bez bliższego określenia, o:

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych z siedzibą w Toruniu przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 93;

2) Kolegium - należy przez to rozumieć Kolegium Pracowników Służb Społecznych z siedzibą w Toruniu przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 93;

3) Zespole - należy przez to rozumieć Szkołę i Kolegium Pracowników Służb Społecznych z siedzibą w Toruniu przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 93;

4) nauczycielu – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych w szkole i w kolegium;

5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział;

6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;

7) internacie – należy przez to rozumieć internat w budynku przy ul. J.Bartkiewiczówny 93 w Toruniu.

9. Stanowisko wicedyrektora zespołu może być utworzone, o ile zespół będzie liczył nie mniej niż 12 oddziałów.

10. Za zgodą organu prowadzącego szkołę, na wniosek dyrektora zespołu, w ramach posiadanych środków, można tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, w tym zastępcy kierownika szkolenia praktycznego.

11. Wicedyrektor wykonuje obowiązki określone w przedziale czynności, a w szczególności:

1) reprezentuje szkołę i kolegium na zewnątrz w zakresie uzgodnionym z dyrektorem szkoły;

2) wykonuje wszystkie obowiązki dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności;

3) opracowuje projekty rocznych planów pracy szkoły i kolegium;

4) przygotowuje propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;

5) sprawuje nadzór pedagogiczny;

6) sprawuje nadzór nad samorządem słuchaczy.

 Poprawiony: środa, 17 marca 2010 15:31
 
Sobota 29 kwietnia 2010r. Hugona, Piotra, Roberty
15.jpg
Czy podoba Ci się ta strona?
 
BIP

bottom
top

Najświeższe

Popularne


bottom

Darmowy Hosting CBA.PL Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, linux hosting. Valid